Privacybeleid

Privacy Policy van Blij Alcoholvrij Alkmaar.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Blij Alcoholvrij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Blij Alcoholvrij is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou voornamelijk om een bestelling bij je te kunnen leveren of je de mogelijkheid te bieden dat je een bestelling bij ons kunt plaatsen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • emailadres.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling;
 • om je bestelling volledig af te ronden;
 • om je op de hoogte te stellen van updates van onze site.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neemt je contact met ons op in verband met onze privacyverklaring?
Als je wilt reageren op onze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen per email: contact@blijalcoholvrij.nl

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of jezelf uitschrijven voor onze communicatie per e-mail.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online hebt geplaatst.

Registreren voor je bestelling
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren, zoals wanneer je een account aanmaakt of bestelling plaatst. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail, indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 • via social media, indien u ervoor gekozen heeft een social media account van ons te volgen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je af kunt melden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren je klantgegevens niet.

Advertenties
Het is mogelijk dat onze webwinkel advertenties  vertoont via Google Adwords.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners voor het verwerken en leveren van je bestelling. Deze partners zijn betrokken bij het leveren van de bestelling en/of het verwerken van de betaling van je bestelling. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketing doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst als u een website bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd, of om het gebruik van de website te monitoren.

Welke cookies wij gebruiken en waarom

Blij Alcoholvrij maakt zowel gebruik van directe cookies (die plaatsen wij) als  van indirecte cookies (die worden geplaatst door derde partijen wiens diensten de Blij Alcoholvrij gebruikt om bijvoorbeeld het sitegebruik te analyseren). Om precies te zijn, we gebruiken:

 • Cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website, zoals voor inloggen en het bestellen van artikelen via de webwinkel.
 • Cookies die ons helpen het sitegebruik te analyseren. Met behulp van Google Analytics hebben we bijvoorbeeld zicht op het aantal bezoekers per dag en wat bezoekers bekijken. Deze diensten plaatsen cookies op uw computer als u aankomt op de site. De gegevens die zij vervolgens verzamelen, worden geanonimiseerd verwerkt en louter gebruikt voor statistische doeleinden.

Overzichtslijst cookies

Wij maken geen gebruik van cookies om gericht te adverteren. Wij staan daarvoor ook geen cookies toe van derden.  Wij staan geen social media cookies toe en delen geen informatie met sociale media netwerken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en facturen).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring, ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Buizerdweg 5
1826 GK Alkmaar
contact@blijalcoholvrij.nl
+31 61274 3037